AB ondertekent het Quality Nights Charter

De Ancienne Belgique heeft het Quality Nights Charter ondertekend en engageert zich hiermee voor een veilig en gezond uitgaansleven door onder andere gratis oordopjes te verdelen en gezondheidsinfo te verspreiden.   

Gezondheid en veiligheid primeren
De AB heeft al jaren aandacht voor veiligheid en voldeed al geruime tijd aan de voorwaarden die het Quality Nights Charter stellen, maar met het ondertekenen van het charter wordt de geboden service ook officieel erkend. De AB voldoet dus aan de zes verplichte basisservices volgens het charter om de gezondheid en veiligheid te bevorderen:                    

1. Getraind personeel
Minstens de helft van de medewerkers van AB krijgt een opleiding. Ze krijgen tips omtrent het herkennen en aanpakken van alcohol- en drugsgebonden gezondheidsproblemen, conflictbeheer, verantwoord schenken van alcohol, enzovoort

2. Gezondheidsinformatie
AB informeert hun bezoekers over veilig en gezond uitgaan, gehoorschade, seksualiteit, veilig verkeer, alcohol en drugs met behulp van Early Warning System om gevaarlijke tendensen in druggebruik te rapporteren.

3. Condooms
Door condoomautomaten te plaatsen helpt AB seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s) en ongewenste zwangerschappen te voorkomen.

4. Gratis water
AB voorziet vrije toegang tot gratis drinkwater in de verschillende publieke sanitaire ruimten voor de bezoekers die daar nood aan hebben.              

5. Oordopjes en decibelmeter
AB beperkt het geluidsniveau en stelt gratis oordopjes ter beschikking.

6. Initiatieven voor veilig vervoer
AB neemt initiatieven om veilig verkeer te bevorderen. Ze informeert en stimuleert de bezoeker over het gebruik van het openbaar vervoer naar huis, stelt een ademanalysetoestel ter beschikking en zorgt voor sensibilisatie rond verkeersveiligheid.

Het charter moedigt de organisatoren aan om – naast deze zes basisservices – ook andere maatregelen te nemen die het welzijn van hun klanten bevorderen. AB neemt dit ter harte en heeft extra services ter beschikking: AB engageert zich om minstens tweemaal per jaar een risico beperkende informatiestand over drugs(gebruik) veilig seksueel contact en gehoorschade tijdens het uitgaan te ontvangen, verleent een aangepaste toegang voor personen met een handicap, stelt chill-outruimtes ter beschikking in de Agora en de Foyer, een EHBO-ruimte in een speciaal uitgerust lokaal.   

Meer info
Op www.qualitynights.be staat alle info over de participerende clubs en concertzalen.

Ander nieuws