Verkoopsvoorwaarden

De koper erkent voor het afronden van de ticket-aankoop uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden

 • ontvangen te hebben
 • er kennis van genomen te hebben
 • ze te aanvaarden

Ancienne Belgique vzw handelt

 • als organisator voor de eigen AB-concerten en AB-evenementen.
 • als dienstverlener inzake ticketverkoop voor de eigen AB-concerten en AB-evenementen.
 • als dienstverlener voor de organisatoren van evenementen en/of zaalhuurders, zaalhuurders-organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen van data, plaats, prijs of annulatie van het evenement door de organisatoren en/of organisatoren-zaalhuurders.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast of verplaatst waarbij de nieuwe datum niet past voor de kopers. In die gevallen worden de tickets terugbetaald door het voorverkooppunt waar ze zijn aangekocht.

 • Kocht je e-tickets van een verplaatst concert en de nieuwe datum past niet? Stuur de bevestigingsmail van je aankoop terug naar ticketshop@abconcerts.be. Je tickets zullen terugbetaald worden via het betaalmiddel waarmee ze aangekocht werden.
 • Kocht je e-tickets van een afgelast concert: Je tickets zullen automatisch terugbetaald worden via het betaalmiddel waarmee ze aangekocht werden.

 • Kocht je tickets in de AB Ticketshop? Stuur de tickets binnen de 2 weken na de datum van het evenement naar Ancienne Belgique vzw, Anspachlaan 110, 1000 Brussel met vermelding van je naam, adres, rekeningnummer.  Of u kan tijdens de openingsuren langs de AB Ticketshop komen voor een terugbetaling ter plaatse.

Per ticket wordt er 3 euro administratieve kosten aangerekend. De administratieve kosten bestaan uit de reservatiekosten (2 euro per ticket) en de mobiliteitsbijdrage (1 euro per ticket). De mobiliteitsbijdrage garandeert aan de toeschouwer het gebruik van het lokaal openbaar vervoer via het MIVB-netwerk en gratis toiletbezoek in het AB-complex op de dag van het concert. De tickets van alle betalende concerten worden voorzien van een Event Pass-code.

Om misbruik tegen te gaan moeten problemen met of het verlies van tickets ten laatste de dag VOOR het evenement gemeld worden via e-mail (ticketshop@abconcerts.be).

Het aanbod tot boeking is van kracht in de mate dat de vermelde betalingstermijn wordt gerespecteerd. Deze termijn zal zeer streng toegepast worden bij de naderende uitverkoop van een evenement of van een prijsklasse binnen een evenement. Ancienne Belgique vzw heeft het recht dit aanbod te annuleren wanneer de betalingstermijn niet gerespecteerd wordt.

De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten o.a. tickets, merchandisingmateriaal, ... blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden.

Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt Ancienne Belgique vzw zich het recht om de toegang te ontzeggen.

Er is geen verzakingsbeding voor online-ticketverkoop. De tickets voor concerten in AB online aangekocht online via www.abconcerts.be kunnen niet omgewisseld noch terugbetaald worden, uitgezonderd bij afgelasting of verplaatsing van het evenement.

Alle BTW en taksen zijn ten laste van de koper.

Conform de wettelijke bepalingen heeft Ancienne Belgique vzw de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van Ancienne Belgique vzw. Ancienne Belgique vzw (hierna afgekort AB) draagt zorg voor jouw privacy en hanteert hiervoor de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees alles over het privacybeleid hier.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen (dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013) is verboden:

 • de regelmatige doorverkoop van tickets
 • de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop
 • de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop.
 • de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs  
 • de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest
 • de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop

Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen. De door u opgegeven persoonsgegevens zullen worden gehouden om controles uit te voeren teneinde verkoop van tickets tegen woekerprijzen te detecteren. Wij voeren controles uit om na te gaan of kopers één of meer tickets aanbieden tegen woekerprijzen.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

We gebruiken technologieën, zoals cookies, om je surfervaring makkelijker te maken, om sociale mediafuncties te bieden (zoals het vertonen van YouTubevideo’s) en om het verkeer op de website te analyseren. Ook delen we informatie over je gebruik van onze website met onze vertrouwde sociale media-, en analysepartners.
Meer informatie