AB zoekt ALGEMEEN DIRECTEUR (V/M/X)

Als grote cultuurinstelling van de Vlaamse Gemeenschap geeft Ancienne Belgique het culturele leven in Vlaanderen en Brussel mee vorm. We maken een brug tussen de verschillende gemeenschappen in ons land en werken nauw samen met andere cultuurhuizen zowel in België als in andere Europese landen. AB is een sterk merk, zowel bij publiek als binnen de muzieksector.  


We spelen een belangrijke rol in de hoofdstad en ondersteunen volop jong talent. We streven diversiteit na in onder andere programmatie, personeel, samenwerking en publieksbereik. We zijn een ecologisch duurzame organisatie.

AB gaat over tot de aanwerving van een nieuwe ALGEMEEN DIRECTEUR (M/V/X).


De algemeen directeur engageert zich om de toekomst van AB te garanderen via een innovatief beleid, een adequaat personeelsbeleid en een gezond financieel beleid. 
 
Als algemeen directeur ben je de eindverantwoordelijke voor alle deelaspecten van de werking van AB, van beleidsvoering tot beheer (programmatie, financiën, marketing, infrastructuur, HR). Je rapporteert aan de raad van bestuur, de algemene vergadering en de verschillende subsidiërende overheden. 
 
Je belangrijkste verantwoordelijkheden:

• Als algemeen directeur inspireer je het team (50-tal medewerkers & tientallen freelancers en stagiaires) met een open en transparant organisatiebeleid. Hierbij fungeer je als een klankbord, inspirator en brug tussen de verschillende afdelingen. Je draagt bij tot een warme organisatie waarbij onderlinge waardering en een motiverende bedrijfscultuur centraal staan.

• Je bepaalt de strategie in overleg met de raad van bestuur en vertaalt ze door naar de organisatie, dit in nauwe samenwerking met zowel het management als met de medewerkers. Je schrijft samen met het managementteam een nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2026.

• Wat betreft visievorming, ontwikkel je verder de rol van AB als Vlaamse instelling in de hoofdstad. Je ontwikkelt, in samenspraak met de raad van bestuur, een vernieuwende en duidelijke lange termijnvisie op de artistieke en maatschappelijke opdracht van AB. Hiervoor creëer je een draagvlak bij interne en externe stakeholders.

• Je engageert je ten volle in de lopende engagementen met betrekking tot het Amerikaans theater en Liveurope. Je draagt bij tot het verder uitbouwen van AB als één van de beste muziekhuizen in Europa. Als algemeen directeur zorg je, in samenspraak met het strategisch comité en de Raad van bestuur, voor de contacten met de overheden en verzorg je de externe- en perscontacten. 
 
Je beantwoordt aan volgende criteria: 


• Je beschikt over een ruime ervaring (minimum 5 jaar) in een algemene managementfunctie waarbij je vertrouwd bent met alle aspecten van de werking van een organisatie zoals onder andere financiën en personeelszaken.

• Je geeft leiding vanuit visie, vertrouwen, verbinding en daadkracht. Je inspireert en ondersteunt de inzet en de kwaliteiten van de medewerkers. Je kan goed delegeren en toont je efficiënt, besluitvaardig en actiegericht.

• Je bent een gedreven netwerker. Je voelt de polsslag van de muziek en kent de wetmatigheden van de sector. Bij voorkeur ben je vertrouwd met de specifieke dynamieken van de superdiverse grootstedelijke context van de hoofdstad en van de politieke context van een gesubsidieerde vzw.

• Je wordt gedreven door innovatie en de digitale wereld heeft voor jou geen geheimen. Je kan referenties voorleggen in het uitwerken en implementeren van veranderingsprocessen.

• Je communicatieve vaardigheden komen goed van pas tijdens het onderhandelen en pas je toe in een drietalige context (NDL,FR,ENG) 

AB biedt: 

• De functie van algemeen directeur is een mandaatfunctie. Zij geldt voor 6 jaar en is éénmaal verlengbaar.

• Je komt terecht in een toonaangevende culturele organisatie met een ecologische en duurzame insteek. Je zet verder mee in op de kwaliteit zowel op artistiek als op technisch vlak. Je bouwt verder mee aan de kernwaarden van de AB, deze zijn: kwaliteit, innovatie, diversiteit, duurzaamheid, samenwerking, toonaangevende aanwezigheid in Vlaanderen en Brussel, in België en in Europa. 
Interesse? 
 
Stuur je CV (1 pagina) en motivatiebrief (1 pagina) tegen uiterlijk 5 januari naar voorzitter@abconcerts.be 
 
De selectieprocedure verloopt als volgt: 
 
• Selectie op basis van CV en motivatie
• Een verkennend gesprek (eliminerend)
• Een  assessment center bij een extern bureau (adviserend)
• Een eindgesprek met leden van het dagelijks bestuur (inclusief managementcase)
• De voorzitter en het dagelijks bestuur leggen een voorstel van beslissing voor aan de Raad van bestuur 

Ander nieuws

Wij zijn zeer bezorgd over de situatie en willen mee onze verantwoordelijkheid nemen met betrekking tot de indijking van het virus. Tot en met 3 mei worden alle concerten opgeschort en waar mogelijk verplaatst.