Teken voor het klimaat, teken voor onze toekomst

'Sign for my future' is een niet-politieke actie die met het oog op de verkiezingen van mei vraagt aan de volgende regering om te zorgen voor een ambitieus beleid dat België klimaatneutraal zal maken voor 2050.

Uniek aan deze actie is dat ze gedragen wordt door een zeer brede groep bedrijven, vakbonden, media, culturele instellingen en individuen.   Het is een positieve actie die aantoont dat er in dit land een breed draagvlak is voor een straf klimaatbeleid.  Dat zo’n breed draagvlak bestaat is de laatste maanden overvloedig aangetoond door de klimaatmars in december waar velen van jullie aan deelnamen en de hartverwarmende acties van de scholieren van de voorbije weken.  Met haar indrukwekkende Ted Talk daagt de Zweedse scholier Greta Thunberg ons allen uit om in actie te schieten.

De steun van AB voor dit project past 100% in ons duurzaamheidstreven.  AB is er de voorbije jaren in geslaagd om haar energie verbruik flink te doen dalen en om heel wat bezoekers van de auto naar het openbaar vervoer te krijgen. Door over te schakelen van pet flessen voor frisdrank naar een ‘post-mix’-systeem beletten we dat honderdduizenden plastiek flesjes moeten geproduceerd worden en in het milieu terecht komen.  Onze acties rond duurzaamheid hebben een impact in de hele culturele sector.

Op de website van Sign for my future vinden jullie de concrete doelstellingen van de actie.  Steun de actie HIER !

Ander nieuws