Dit zijn de verrassende resultaten van ons publieksonderzoek

De voorbije maanden werkte AB intensief samen met onderzoeksbureau GfK om een uitgebreid publieksonderzoek te voeren, en dat niet enkel onder het AB-publiek maar de brede populatie van Belgische concertgangers. 

GfK is erg verheugd dat Ancienne Belgique het initiatief nam om hun specifieke sector en (potentiële) bezoekers gedetailleerd in kaart te brengen met zowel diepgaand kwantitatief als kwalitatief onderzoek. We kwamen zo tot kennis die ook buiten de grenzen van AB relevant is voor de muziek- en entertainmentsector.” – Wim Mathues (GfK, Marketing Director Southern Europe)

Wat kwamen we o.a. te weten: 

  • 49% van alle Belgen bezocht de voorbije twee jaar een concertzaal 
  • De top drie van meest bezochte zalen zijn het Antwerps Sportpaleis, Vorst Nationaal en AB
  • Gemiddeld gaat €168 per jaar naar concerten in AB, onder de niet-AB-bezoekers is dat €134
  • 30% van de AB-bezoekers zou een verbod op het filmen met smartphones een goede zaak vinden
  •  …

We zijn erg verheugd vast te stellen dat we in AB een zeer divers publiek over de vloer krijgen. We stellen met plezier vast dat we meer Franstaligen en vrouwen verwelkomen dan vijf jaar geleden en dat we alle leeftijdscategorieën weten aan te spreken. De AB-bezoeker blijkt ook meer gebruik te maken van het openbaar vervoer, wat ons als ecodynamische onderneming uiteraard erg tevreden stemt, al kan het nog beter en gaan we met de onderzoeksresultaten aan de slag om ervoor te zorgen dat AB ook in de toekomst de concertzaal van en voor iedereen blijft.” - Kevin McMullan (AB, Manager Marketing & Communicatie)

DE BELGISCHE CONCERTGANGER

Het publieksonderzoek focuste in de eerste plaats op het algemene profiel van de Belgische concertganger en een vergelijking van hun opdeling in leeftijdscategorieën, gender, regio, sociale klassen,…  met de algemene verdeling binnen de Belgische bevolking. 

Uit de resultaten bleek dat de concertganger het profiel van de Belgische bevolking tussen 16 en 90 jaar redelijk goed weerspiegelt. Concertgangers zijn iets meer vertegenwoordigd in de hogere sociale klassen en de lagere leeftijdscategorieën, al is 21% zestigplussers misschien ook een verrassend aandeel. 9% van de concertgangers zijn de hardcore liefhebbers die iedere maand een concert op de agenda hebben staan, gevolgd door 37% die meerdere keren per jaar een concert bijwonen. 

infograph - taal

Het  AB-publiek weerspiegelt de meeste van deze cijfers. Mannen zijn een tikje meer vertegenwoordigd (52% van de AB-bezoekers) en 48% van de bezoekers behoort tot de twee hoogste sociale klassen, wat meer is dan onder het gemiddelde concertgaande publiek. AB bereikt ook significant meer thuiswonende 19-30-jarigen (18%) en volwassenen in de leeftijdscategorie 31-42 jaar zonder kinderen (14%). Het Franstalige publiek vond ook in groten getale de weg naar AB. Waar zij vijf jaar geleden nog 40% uitmaakten van de bezoekers is dat aantal nu gestegen tot liefst 46%. 

DE BELGISCHE CONCERTZALEN 

Van de Belgische bevolking bezocht net niet de helft (49%) in de voorbije twee jaar een concertzaal. Ancienne Belgique staat daarbij op de derde plaats (19% van zij die een concertzaal bezochten). De top drie wordt aangevoerd door het Antwerps Sportpaleis (38%), gevolgd door Vorst Nationaal (29%). De ranking:

1.    Antwerps Sportpaleis: 38%
2.    Vorst Nationaal: 29%
3.    AB: 19%
4.    Lotto Arena: 18%
5.    Paleis 12: 13%
6.    Ethias Arena: 10%
7.    Koninklijk Circus: 8%
8.    Capitole: 7%
9.    BOZAR: 7%
10.    Culturele centra: 7%
11.    Le Forum: 6%
12.    Vooruit: 5%
13.    Botanique: 5%
14.    Het Depot: 4%
15.    Buitenlandse zalen: 4%

Het Antwerps Sportpaleis is specifiek populair bij de mensen die één of enkele keren per jaar een concert bijwonen. Vorst Nationaal en AB zijn dan weer populairder onder meer frequente concertgangers die tot één keer per maand een concert bijwonen.

De AB-bezoeker is dan ook een zéér fervente concertganger, duidelijk meer dan de gemiddelde concertbezoeker. Niet minder dan 14% gaat maandelijks naar een concert en 54%(!) doet dat meermaals per jaar. De grootste overlap zien we met de bezoekers van het Antwerps Sportpaleis en Vorst Nationaal. Respectievelijk 42% en 41% van de AB-bezoekers bezocht de voorbije twee jaar ook deze zalen. 

Concertzalen die de voorbije twee jaar ook door de AB-bezoeker werden bezocht: 

1.    Antwerps Sportpaleis: 42%
2.    Vorst Nationaal: 41%
3.    Lotto Arena: 25%
4.    Paleis 12: 21%
5.    Koninklijk Circus: 17% 
6.    Botanique: 15%
7.    BOZAR: 13%
8.    Het Depot: 12%
9.    Trix: 12%

UITGAVEN & TRANSPORT 

Binnen de top drie van meest bezochte zalen scoort AB het best wat treingebruik onder de bezoekers betreft. Er komen ook minder bezoekers met de auto naar AB dan naar Vorst Nationaal of het Antwerps Sportpaleis. Tien jaar geleden gebruikte nog 71% van de bezoekers de wagen om AB te bereiken, vijf jaar geleden zakte dat aantal naar 60% en ondertussen is dat gedaald tot 50%. De andere 50% geeft dus aan vooral gebruik te maken van het openbaar vervoer. Een erg fijn resultaat, al wil AB de bezoeker de komende jaren verder blijven stimuleren om voor een groener transportmiddel te kiezen. 

De AB-bezoeker geeft ook meer uit aan concerten dan zij die AB niet bezoeken. Gemiddeld gaat €168 per jaar naar concerten in AB, onder de niet-AB-bezoekers is dat €134. 

MEDIAGEBRUIK

Het onderzoek peilde ook naar het wekelijkse gebruik van streaming apps en beluisterde radiostations en het dagelijkse sociale mediagebruik van de concertgangers. In de eerste categorie scoren YouTube (36% gebruikt dit wekelijks) en Spotify (23%) weinig verwonderlijk het hoogst. De Vlaamse en Franstalige publieke radiostations domineren de ranking van zenders waar de meest fervente concertgangers wekelijks het meest naar luisteren. Studio Brussel leidt met 24%, gevolgd door Radio 1 (22%), Pure FM (17%) en Nostalgie (16%). Het verbaast ook niet dat deze bezoekerscategorie zeer actief is op sociale media:

Wanneer echter werd gevraagd of een verbod op het filmen met smartphones een goede zaak zou zijn, vond toch 30% van de AB-bezoekers dat een zeer goed idee en slechts 19% helemaal niet.

 

Ander nieuws