Steunfonds slachtoffers Pukkelpopstorm

Op donderdag 18 augustus werd Pukkelpop getroffen door een
drama dat niemand had zien aankomen. Toen de alles verwoestende
storm was gaan liggen, bleek de balans ondraaglijk zwaar: vijf
doden en tientallen zwaargewonden. Wat een zomerse festivaldag
moest worden, werd de donkerste dag uit de lange geschiedenis van
Pukkelpop.
De organisatie zit erg in met het lot van de slachtoffers en hun families.
In samenwerking met Pukkelpop werd een autonome stichting
opgericht met de bedoeling de meest dringende financiële noden
van de getroffenen te helpen dragen.

 


Het STEUNFONDS SLACHTOFFERS PUKKELPOPSTORM zamelt
giften in van mensen, bedrijven en instellingen die het lot van de
gewonde Pukkelpop-bezoekers ter harte nemen. Opdat zij ook na het
drama niet vergeten worden, en de draad van hun (veelal jonge) leven
weer kunnen oppikken.


Het STEUNFONDS SLACHTOFFERS PUKKELPOPSTORM zal het
ingezamelde bedrag deskundig verdelen onder de slachtoffers. Er is
een boekhoudkundige controle door financieel adviesbedrijf
Ernst&Young. Alle betrokken partijen werken onbezoldigd mee.


STORTEN KAN OP REKENINGNUMMER 001-6666666-29,
ONDER VERMELDING VAN
STEUNFONDS SLACHTOFFERS PUKKELPOP STORM.

 meer info via www.pukkelpop.be

 

 

 

 

Ander nieuws